Sidst opdateret:
18. aug '20 kl. 20:25 af EU
søndag 6. april 2014 kl. 22:16 | 0 kommentarer

Så er der et nyt jobopslag!

Se mere på jobportalen.

torsdag 3. april 2014 kl. 16:34 | 0 kommentarer

PLO-Lægedage søger studentermedhjælp 25 timer om ugen fra august til december. Se stillingsopslaget her.

Er du interesseret i et 2-ugers lønnet vikariat i almen praksis i Region Syddanmark i sommerferien, Så se nedenstående foldere.

Vikariatet er led i en kampagne, der skal vise medicinstuderende og læger, hvilke fordele der er ved at være læge i Region Syd.

Du skal selv betale og arrangere overnatning samt transport til og fra praksis, men så er det også en unik mulighed for at lære en masse om specialet og Region Syd.

Ansøgningsfristen er d. 31. marts.

Folder 1

Folder 2

søndag 16. marts 2014 kl. 15:15 | 0 kommentarer

Lære SAMS'er,

Eftersom Mikael Klem Andersen stopper, som brevkasseredaktør på Netdoktor.dk, søger de derfor en ny stud.med. til at tage over.

Jobopslaget kan læses her.

Kom og hør foredraget om mad som en del af behandlingen af vores patienter. 
Et relevant emne i disse dage, hvor der er et kæmpe fokus på bivirkninger fra medicin. Måske vi kan undgå en del af dem, ved at bruge sunde alternativer?

Foredragsholderen er Mia Damhus, uddannet Farmaceut og Ernæringterapeut, og forfatter bag bogen 'Andre boller på suppen'.
Hun vil introducere os til et nemt alternativ, eller supplement til, medicin og kommer bl.a. ind på:

- Fordøjelsen som afsæt for at se på funktionsforstyrrelser
- Mikronæringsstoffer
- Diabetes, autoimmune lidelser og osteoporose
Desuden bliver der tid til at tale om hvordan man bruger kosten som behandling rent praktisk.

 

Tid og sted: d. 3/4-14, kl 17-20 på Panum (lok. 42.0.01)


Undervejs holder vi en pause med kaffe, kage og hygge.
Vel mødt!

 - 27,7 KB

I disse år er der en rivende udvikling i aldringsforskningen, men undervejs i lægeuddannelsen er der ikke et tilsvarende fokus på aldringens mange aspekter. Alle læger vil komme til at møde ældre patienter, og der er en lang række forhold, der gør arbejdet med den ældre patient til noget særligt. Selvom sygdomme og behandlingsmetoder er de samme blandt ældre som blandt yngre patienter, kan arbejdet med den ældre patient byde på komplekse problemstillinger. Her på dette kursus opnår du viden om en lang række af disse forhold.

VKO-kurset i gerontologi (læren om aldring) dækker følgende emner:

 -aldringens demografi og en bred introduktion til den normale aldringsproces, herunder introduktion til specifikke molekylære aldringsmekanismer og teorier om aldring,

-alderdommens sygdomsbillede og særlige problematikker omkring medicinsk og kirurgisk behandling af ældre,

-behandling af ældre i almen praksis,

-forebyggelse og rehabilitering blandt ældre,

-vigtige faktorer for ældres hverdag og helbred (seksualitet, sociale relationer, fysisk aktivitet, kost) og om kommunikation med den gamle patient,

-om vigtigheden af at tage hele den ældres livsforløb i betragtning, om livets afslutning (etiske aspekter , pårørende), og om begrebet succesfuld aldring,

-om ældre menneskers egne oplevelser af og ønsker om det at blive gammel.

Kurset giver 2.5 ECTS, og tæller som et fuldt VKO.

Kurset ligger 11.-15.august 2014, i tidsrummet 9-16

Tilmelding senest 30.juni 2014 til kursussekretær Eva Jepsen på mail: evje@sund.ku.dk

For mere info: kontakt kursusansvarlig Charlotte Juul Nilsson: cjni@sund.ku.dk

Læs mere inde på KUnet

Så er der fundet en ny dato for arrangementet om Intro- og Hoveduddannelsen i Region Hovedstaden! 
Det bliver:

---- MANDAG d. 24. MARTS kl. 17.00 ---

i Miniauditorium 29.01.30 på Panum.

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst (= Dem der har til hovedopgave at besætte stillingerne i Region H.) kommer og fortæller om:

- Hvad ansættelsesudvalget i Region H lægger vægt på i selve ansøgningen og til samtalen
- De syv lægeroller
- Personlige og faglige kompetencer
- Hvad man som hhv. studerende og yngre læge rent praktisk kan gøre for at forbedre CV’et og øge sine chancer.
- Hvordan selve ansættelsessamtalerne foregår

Kom frisk! Det er foredraget, du ikke kan undvære, hvis du også er én af dem, der går efter en intro- og hoveduddannelse i almen medicin i Region H 
 
 
mandag 10. marts 2014 kl. 13:58 | 0 kommentarer

SAMS holder sin egen mini journal club torsdag den 10. april kl 16, dvs. en time inden månedsmødet. 
Initiativet er en forlængelse af FYAM's forskningskampagne, som har til formål at udbrede kendskabet til seks identitetsskabende forskningsartikler inden for almen medicin. FYAM har i løbet af efteråret afholdt journal clubs på facebook, hvor de seks artikler er blevet gennemgået én efter én af både garvede og yngre almene medicinere, og den sidste af disse seks artikler bliver diskuteret søndag den 6. april.
Derfor afholder vi i SAMS en mini journal club den 10. april, hvor vi vil se på denne artikel, kort ridse indholdet op og omtale de diskussioner, der har været på FYAM's journal club. Initiativet er således en invitation til alle SAMS'ere på alle semstre og det er ikke et krav, at man nogensinde før har læst så meget som én artikel. Det er ment som en inspiration til at komme i gang med at læse artikler og som en mulighed for at høre mere om hvad forskning i almen medicin kan indeholde.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at man læser artiklen på forhånd - du finder den her: http://www.fyam.dk/files/23/artikel_6._andersen.pdf 
Man kan med fordel bruge FYAM's artikelkoncept, når man læser artiklen - vi vil på SAMS mini journal club ligeledes følge dette artikelkoncept. 
Vi håber at se en masse SAMS'ere til arrangementet!

Mange hilsner fra
Marie Ramløv, næstformand i SAMS og Anders Karlsen, kasserer i SAMS

Læs mere om FYAM's forskningskampagne: http://www.fyam.dk/flx/forskningskampagne/om_kampagnen/

 - 26,9 KB - 29 KB

fredag 28. februar 2014 kl. 17:58 | 0 kommentarer

Hvis du har lyst til at snuse til specialet almen medicin, så har du nu muligheden i dette tidsbegrænsede job i almen praksis.

Se mere her

torsdag 27. februar 2014 kl. 22:59 | 0 kommentarer

Pga. FYAM’s Stormøde d. 13. marts og SAMS’ deltagelse heri, er vi desværre nødsaget til at ændre datoen for SAMS-foredraget om intro- og hoveduddannelsen i almen medicin, som skulle have ligget netop d. 13. marts.

Vi beklager meget denne ændring. Heldigvis har Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse lovet at afholde arrangementet en anden dag.

Vi melder den nye dato ud, så snart den er på plads.

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign