Sidst opdateret:
26. jun '21 kl. 09:21 af dt

Kære arbejdsgiver,

Såfremt du ønsker at oprette en annonce, og dermed give dig selv og din praksis muligheden for at tilknytte en dygtig medicinstuderende, så skal du udfylde nedenstående og sende som pdf til emailen der står i dokumentet.

Bemærk! SAMS formidler kun jobs for medicinstuderende i almen praksis.

Link til skabelon til: Jobannonce (venligst læs og slet alt det der står med rødt) 

Da alt arbejde med jobbanken er frivilligt henstiller vi til, at man læser sit opslag meget nøje igennem inden det sendes til upload på hjemmesiden. Efter upload til jobbanken vil der kun blive foretaget rettelser i opslaget, hvis der er fejl i kontaktoplysninger. Opslaget bliver også lagt i den relevante SAMS bys lukkede facebookgruppe og efter et par dage på SAMS byens åbne Facebook-side.

Der er op til 5 hverdages ekspeditionstid på jeres henvendelse og I vil modtage en bekræftelsesmail, når jeres opslag er blevet lagt op. Efter ca. 1 måned eller ifb. med ansøgningsfristen vil opslaget blive slettet fra jobbanken, hvis intet andet er aftalt. 

Bemærk at SAMS kun indgår i formidlingen af jobopslag, og ikke er en del af kontakt og samarbejde mellem praksis og den individuelle stud.med.

 

Arbejdsopgaver:

Stud.med. kan varetage mange forskellige sygeplejefaglige- og laboratorieopgaver efter oplæring og behov, fx blodprøvetagning, sekretæropgaver m.m. Flere SAMS byer tilbyder færdighedskursus som introducerer stud.med. til opgaverne - se mere på den relevante bys Facebook side. I denne forbindelse skal det understreges at kurserne ikke kan stå alene uden individuel oplæring i den pågældende praksis.

Overenskomst:

Aflønning af en stud.med. sker efter kvalifikationsmæssig overenskomstniveau. Vi henviser til PLAs ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer og løntakst for timelønnet lægesekretær, samt overenskomstaftalen mellem PLA og HK/Privat for lægesekretærer og praksisassistenter, som også FADL foreslår. Se evt også fadl.dk

Arbejdstider:

Erfaringsmæssigt er det svært at få en fuldtidsstuderende til at arbejde eksempelvis 20 timer pr. uge - specielt i dagtid, hvor der også er undervisning på studiet.

Pga. ovenstående vælger praksisser derfor i høj grad at "dele" jobbet mellem flere studerende (4-5 personer afhængigt af timetallet) sådan, at det ugentlige timetal bliver overskueligt for den enkelte.


Ovenstående er blot ment som et velmenende forslag til din jobannonce.

 

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign